น้ำมันเครื่องมือลม
Petronas Airtool Oil
PETRONAS Airtool Oil
พิสัย:
คำอธิบายแบบยาว:

PETRONAS ATO Series เป็นน้ำมันเครื่องมือลมประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเครื่องเจาะหินแบบใช้แรงลมในการขุดใต้ดินและบนผิวดิน

ความหนืด: 320
ข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม:ISO 6743-11 Types PAC and PBC
Sektor: ปูนซีเมนต์, กระดาษและเยื่อกระดาษ, การผลิตไฟฟ้า (ถ่านหิน), การผลิตไฟฟ้า (นิวเคลียร์), เหมืองใต้ดิน, การก่อสร้าง