น้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์
Petronas Compressor A SYN PAG
PETRONAS Compressor A SYN PAO
พิสัย:
คำอธิบายแบบยาว:

PETRONAS Compressor A SYN PAO Series เป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์ประสิทธิภาพสูงสุดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่ออายุการใช้งานน้ำมันสูงสุด 8,000 ชั่วโมง แม้ในขณะที่ทำงานที่อุณหภูมิการคายประจุสูงสุดถึง 120°C

ความหนืด: 150
ข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม:ISO 6743-3:DAB and DAJ
Sektor: ปูนซีเมนต์, การผลิตทั่วไป, กระดาษและเยื่อกระดาษ, การผลิตไฟฟ้า (ถ่านหิน), การผลิตไฟฟ้า (นิวเคลียร์), ทางรถไฟ, น้ำตาล, เหมืองผิวดิน, เหมืองใต้ดิน, การก่อสร้าง