Image
PETRONAS Urania 1000 20W-50
น้ำมันเครื่อง
PETRONAS Urania 1000 20W-50
  • รักษาความหนืดให้เหมาะสมตลอดอายุการเปลี่ยนถ่าย ช่วยป้องกันเครื่องยนต์เสียหายโดยไม่ทราบล่วงหน้า
  • ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดและลดการสะสมของสิ่งสกปรกเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง
  • ลดการกัดกร่อนจากกรดได้ยาวนานและดีเยี่ยม ช่วยให้เครื่องยนต์ทนทานมีอายุการใช้งานยาวนาน
  • ยืดระยะเปลี่ยนถ่ายยาวนานยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเครื่องยนต์มลพิษต่ำ