Image
Petronas Grease LiX Syn 1/1500
จาระบีอุตสาหกรรม
PETRONAS Grease LiX Syn 1/1500

/*-->*/ PETRONAS Grease LiX SYN 1/1500 เป็นจาระบีลิเธียมคอมเพล็กซ์สังเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับแบริ่งรับน้ำหนักมากในการใช้งานที่ความเร็วต่ำที่อุณหภูมิสูง ในสภาพแวดล้อมที่เปียกและกัดกร่อน