Image
Petronas Gear FL
น้ำมันเกียร์
PETRONAS Gear FL

/*-->*/ PETRONAS Gear FL Series เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเกียร์อุตสาหกรรมแบบปิดประเภทต่าง ๆ ที่ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานปกติจนถึงงานหนักอย่างยิ่ง